Peirianneg Defnyddiau Cyrsiau Israddedig

Deall sut mae pethau'n cael eu rhoi at ei gilydd, eu defnyddio ac yna'u gwella

myfyrwyr mewn labordy meteleg

Gwyddor Deunyddiau a Pheirianneg

Mae arloesi llwyddiannus yn dibynnu ar ddetholiad a pherfformiad deunyddiau allweddol, a gall y deunyddiau iawn helpu i ddiffinio cynnydd technolegol. Mae Gwyddor Deunyddiau a Pheirianneg yn faes cyffrous sy'n cynnwys elfennau o ffiseg a chemeg, gan gysylltu'n agos â’r rhan fwyaf o feysydd peirianneg.

Ym Mhrifysgol Abertawe, byddwch chi’n astudio yn un o ganolfannau blaenllaw y DU ar gyfer addysgu ac ymchwilio i ddeunyddiau. Mae ein cysylltiadau ymchwil ddiwydiannol yn cynnig cyfleoedd rhagorol i’n myfyrwyr gradd ymgymryd â lleoliadau blwyddyn mewn diwydiant, yn ogystal â chyfleoedd ymchwil a chyflogaeth gwych.

Rydym yn paratoi ein myfyrwyr gradd ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol. Rydym yn chweched yn y DU am ragolygon graddedigion yn ôl The Complete University Guide 2022 ac mae ein graddedigion yn mynd ymlaen i gael gyrfaoedd diddorol mewn cwmnïoedd megis Tata Steel, Rolls-Royce, Jaguar Land Rover, Atkins, GE Aviation, Mott MacDonald a Babcock International Group.

Materials Top 200 Ranking

Ysgoloriaethau Gwyddor a Pheirianneg Deunyddiau

Mae'r adran Peirianneg Ddeunyddiau yn cynnig amrywiaeth o ysgoloriaethau trwy gydol eu rhaglenni gradd. Mae'r rhain yn cynnwys ysgoloriaethau mynediad hyd at £1500 ar gyfer myfyrwyr â graddau Safon Uwch uchel (neu gyfwerth), ysgoloriaethau teithio o £1000 i'r rhai ar y cynlluniau blwyddyn dramor a rhoddir ysgoloriaethau perfformiad uchel i fyfyrwyr ar ddiwedd pob blwyddyn.

I gael rhagor o fanylion am y cyfleoedd ysgoloriaeth hyn anfonwch e-bost at engineering@abertawe.ac.uk.

Sut i wneud cais

Nid oes angen gwneud cais, caiff y bwrsariaethau eu dyfarnu yn awtomatig gan y Cyfarwyddwr Portffolio a'r Tiwtor Derbyn ar ôl cofrestru. Bydd myfyrwyr yn derbyn hysbysiad ffurfiol o'u dyfarniad ysgoloriaeth cyn dechrau'r tymor.

Mae Gwyddor Ddeunyddiau a Pheirianneg wedi cael ei achredu gan…

The Institute of Materials, Minerals and Mining logo