Cyrsiau Meddygaeth Israddedig

Myfyrwyr ar y traeth

Rydym yr un mor angerddol am ein pynciau â'r myfyrwyr sy'n dewis astudio gyda ni. Mae ein myfyrwyr yn dweud wrthym bod ein brwdfrydedd a'n hangerdd yn eu hysgogi ac yn eu hysbrydoli i weithio'n galed, i feddwl yn wahanol ac i lwyddo.

Gall myfyrwyr elwa o arbenigedd ymchwilwyr ac addysgwyr o fri rhyngwladol a chânt eu cefnogi a'u hannog i ymuno â'r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr bywyd, ymarferwyr iechyd proffesiynol, arloeswyr, addysgwyr, ymchwilwyr ac arweinwyr.

Rydym am i'n myfyrwyr wneud gwahaniaeth heddiw ac arwain y dyfodol ...

Ein Cyrsiau Israddedig