Ymunwch â'n teulu cemeg- addysgu arbenning gan darlithwyr o'r radd flaenaf

myfyriwr mewn lab

5 rheswm dros astudio Cemeg yn Abertawe

Myfyrwyr Cemeg yn siarad am eu profiadau

Proffil Myfyrwyr

Paige Mitchell

Paige Mitchell, BSc Cemeg: Rwyf wrth fy modd bod yn aelod o'r Gymdeithas Cemeg gan ei fod yn fy helpu i adeiladu fy CV ar yr un pryd â chymdeithasu â fy ffrindiau. Rydym yn helpu gyda gweithgareddau allgymorth, megis cynorthwyo myfyrwyr Safon Uwch sy'n dod i'n hadran a chynnal arbrofion, na fyddai fel arall yn methu â'u defnyddio gan ddefnyddio cyfleusterau eu hysgol. Mae aelodau ChemSoc yn arddangoswyr ar gyfer y digwyddiadau hyn ac yn cefnogi'r myfyrwyr yn eu dealltwriaeth o'r ymarferol yn ogystal â'r theori y tu ôl i'r hyn y maent yn ei wneud. Mae rhai o'r arbrofion hyn yn cynnwys titradiadau pH gan ddefnyddio'r 'data loggers' a'r drop counters ac synthesis organig o aspirin.