Cyrsiau Israddedig Cymraeg

Cyrsiau Israddedig

Gallwch fireinio eich sgiliau ac ymbaratoi am fyd gwaith drwy astudio am radd yn y Gymraeg. Rydym yn canolbwyntio ar eich datblygu hyd at eich potensial llawn a rhoi'r wybodaeth i chi agor drysau i yrfaoedd ym myd addysg, llywodraeth leol, y Senedd, cyfieithu, darlledu a'r cyfryngau, byd busnes, marchnata a chysylltiadau cyhoeddus, ac ysgrifennu creadigol.