Rhaglenni israddedig

Mae Adran y Gymraeg yn cynnig dau gwrs gradd anrhydedd sengl ar gyfer myfyrwyr iaith gyntaf, sef BA Cymraeg (Q561) a BA Cymraeg: Iaith, Cyfraith a Pholisi (Q564).  Ceir gradd sengl hefyd ar gyfer  myfyrwyr ail iaith, sef BA Cymraeg Q560. Mae hefyd yn bosib cyfuno'r Gymraeg â nifer o ddisgyblaethau academaidd eraill (gradd gydanrhydedd).

Cyrsiau Gradd Cyd-anrhydedd Iaith Gyntaf

  • BA Cymraeg a Llenyddiaeth Saesneg gyda neu heb flwyddyn dramor

Cyrsiau Gradd Cyd-anrhydedd Ail Iaith