Adran y Gymraeg

Rhaglenni israddedig

Mae Adran y Gymraeg yn cynnig dau gwrs gradd anrhydedd sengl ar gyfer myfyrwyr iaith gyntaf, sef BA Cymraeg (Q561) a BA Cymraeg: Iaith, Cyfraith a Pholisi (Q564).  Ceir gradd sengl hefyd ar gyfer  myfyrwyr ail iaith, sef BA Cymraeg Q560. Mae hefyd yn bosib cyfuno'r Gymraeg â nifer o ddisgyblaethau academaidd eraill (gradd gydanrhydedd).

Cyrsiau Gradd Cyd-anrhydedd Iaith Gyntaf

  • BA Cymraeg a Ffrangeg (4 blynedd) gyda flwyddyn dramor
  • BA Cymraeg ac Almaeneg (4 blynedd) gyda flwyddyn dramor 
  • BA Cymraeg a Hanes gyda neu heb flwyddyn dramor
  • BA Cymraeg a’r Cyfryngau gyda neu heb flwyddyn dramor
  • BA Cymraeg a Sbaeneg (4 blynedd) gyda flwyddyn dramor
  • BA Cymraeg a Llenyddiaeth Saesneg gyda neu heb flwyddyn dramor

Cyrsiau Gradd Cyd-anrhydedd Ail Iaith