Cyrsiau Israddedig Coleg Y Celfyddydau a'r Dyniaethau

A oes gennych chi ddiddordeb mewn Astudiaethau Americanaidd, Hanes Hynafol, Canoloesol, Modern Cynnar a Modern, Naratif Hynafol neu Lenyddiaeth Saesneg, Ysgrifennu Creadigol, Cymraeg ac Ieithoedd Clasurol neu Fodern, Eifftoleg, Iaith Saesneg ac Addysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (TESOL) , Cysylltiadau Rhyngwladol, Diogelwch Rhyngwladol, Newyddiaduraeth Ryngwladol, Datblygu a Hawliau Dynol, Ieithoedd, Cyfieithu a Dehongli, Cyfryngau, Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus, Athroniaeth, Gwleidyddiaeth ac Economeg, Gwleidyddiaeth, Polisi Cyhoeddus, Rhyfel a Chymdeithas?

Ydych chi eisiau astudio gydag ymchwilwyr arbenigol sy'n arwain ysgolheigion Rhyngwladol yn eu meysydd? Os felly, Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau ym Mhrifysgol Abertawe yw'r lle i chi - edrychwn ymlaen at gwrdd â chi.