Mae'r Adran Ddaearyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe, sydd wedi'i lleoli yng Nghampws Parc Singleton, yn eang ac yn amrywiol, sy'n cwmpasu pob agwedd ar ddaearyddiaeth ddynol a chorfforol. Mae myfyrwyr yn cael cyfle i astudio'r ddau ddisgyblaeth, ynghyd â dewisiadau GIS a gwyddorau daear, neu gallant ddewis arbenigo o ddechrau eu cwrs. Mae ein holl gyrsiau Daearyddiaeth israddedig wedi'u hachredu gan y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol (gydag IBG).

Rydym yn falch o'r ymchwil byd-eang yr ydym yn ei wneud. Mae ein diddordebau ymchwil yn cynnwys rhewlif, ymfudiad, theori gymdeithasol a lle trefol a dynameg amgylcheddol. Mae gweithgarwch diweddar wedi cynnwys olrhain silff iâ Larsen C, gan nodi coed olewydd heintiedig trwy ddelweddu o bell, a monitro ansawdd dŵr ar ôl tanau gwyllt yn Sydney. Mae ein hymchwil yn cyfrannu at Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig, yn enwedig Gweithredu yn yr Hinsawdd, Dinasoedd Cynaliadwy a Chymunedau a Dŵr Glân a Glanweithdra.

Newid Hinsawdd: Darllen Y Gorffennol Mewn Data Cylchoedd Coed