Cadwch hi'n syml drwy gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr i athrawon ac ymgynghorwyr. Byddwn yn anfon ein digwyddiadau diweddaraf, gwybodaeth diwrnodau agored a chyngor addysg uwch atoch i helpu i gefnogi'ch myfyrwyr gyda'r pontio i'r brifysgol.

Drwy gyflwyno eich ymholiad rydych yn cydsynio i'ch data gael ei gadw gan Brifysgol Abertawe. Bydd eich data yn cael ei ddefnyddio at ddibenion delio â'ch ymholiad, ac anfon gwybodaeth berthnasol atoch am Brifysgol Abertawe. Ni fydd Prifysgol Abertawe yn trosglwyddo eich manylion i unrhyw drydydd parti. Os hoffech dynnu eich hun o gronfa ddata Prifysgol Abertawe, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Myfyrwyr, Prifysgol Abertawe, Abertawe, SA2 8PP neu e-bostiwch astudio@abertawe.ac.uk.