Digwyddiadau UCAS ac Addysg Uwch

Mae ein tîm yn mynd i ffeiriau addysg uwch mewn ysgolion ledled y wlad. Maen nhw'n siarad â theuluoedd a myfyrwyr am y cyrsiau rydym yn eu cynnig ac yn ateb unrhyw ymholiadau sy'n gysylltiedig â'r brifysgol. Os hoffech gael Prifysgol Abertawe yn eich ffair chi, cysylltwch â ni drwy e-bost.

Rydym hefyd yn cynrychioli'r Brifysgol mewn arddangosfeydd addysg uwch ledled y DU, gan gynnwys UCAS, WhatUni a UK Uni Search. Mae'r arddangosfeydd hyn yn gyfle gwych i fyfyrwyr siarad â chynrychiolydd am eu hopsiynau addysg uwch. I ddod o hyd i'ch ffair agosaf, ymwelwch â gwefannau UCASUK Uni Search a WhatUni.

Staff recriwtio mewn Ffair Addysg Uwch

Arddangosfeydd Addysg Uwch 2021-2022

 

Digwyddiad

Dyddiad

UCAS Dwyrain Llundain

7 & 8 Mehefin 2022

UCAS Kent

9 Mehefin 2022

UK University Search Brighton

10 Mehefin 2022

UCAS Tyneside 

14 Mehefin 2022

UCAS Suffolk

14 Mehefin 2022

UCAS Essex

15 Mehefin 2022

UCAS Norfolk

16 Mehefin 2022

UCAS Gorllewin a Gogledd Swydd Efrog

16 & 17 Mehefin 2022

UCAS Birmingham

20 & 21 Mehefin 2022

UK University Search Llundain

22 Mehefin 2022

UCAS Staffordshire

23 Mehefin 2022

UCAS Sheffield

24 Mehefin 2022

UCAS Bedfordshire 

27 & 28 Mehefin 2022

UCAS Lerpwl

28 Mehefin 2022

UCAS Cambridge

30 Mehefin 2022

UK University Search Caerdydd

1 Gorffennaf 2022

 

Cynllunio ar gyfer arddangosfa UCAS