Cynhadledd i Athrawon ac Ymgynghorwyr

Cynhelir y Gynhadledd i Athrawon ac Ymgynghorwyr yar Gampws y Bae Prifysgol Abertawe, ac mae'n gyfle ardderchog i gydweithwyr addysgu rwydweithio a chael yr wybodaeth ddiweddaraf am addysg uwch.

Bydd y diwrnod yn cynnwys rhaglen o siaradwyr gwadd, yn ogystal â phanel holi ac ateb o Fyfyrwyr Llysgennad, a chyfle i fynd ar daith o gwmpas cyfleusterau o'r radd flaenaf y campws. Mae siaradwyr gwadd wedi cynnwys aelodau o staff uwch Prifysgol Abertawe yn ogystal ag awduron, athrawon a siaradwyr ysbrydoledig sy'n dod o gefndiroedd ym maes addysg uwch ac addysgu.

Bydd hefyd stondinau gwybodaeth i bob un o Golegau Academaidd y Brifysgol, a fydd yn rhoi gwybodaeth a deunyddiau i chi ynghylch y cyrsiau gwahanol sydd ar gael ym Mhrifysgol Abertawe.

Bydd adrannau eraill a gynrychiolir yn y ffair yn cynnwys aelodau o dimau Bywyd Campws a Gwasanaethau Myfyrwyr y Brifysgol.

Nid yw'r dyddiad ar gyfer ein digwyddiad nesaf wedi'i gadarnhau eto, ond os hoffech ddarganfod mwy, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost

Pynciau sesiynau blaenorol

  • 'Mewnwelediadau i arddulliau addysgu' – Yr Athro Phil Newton, Niwrowyddonydd, Prifysgol Abertawe
  • 'Sut y dylai myfyrwyr ddysgu? Adolygiad byd-eang' – Alex Beard, Ymchwilydd ac Awdur Natural Born Learners
  • 'Dysgu meddylfryd i ddatblygu gwytnwch a chyflawniadau pobl ifanc' – Martin Griffin, Awdur ac Ymgynghorydd