SCHE Team

Wedi’i lleoli ym Mae prydferth Abertawe ar Gampws Parc Singleton Prifysgol Abertawe, mae Canolfan Economeg Iechyd Abertawe (y Ganolfan) yn cynnwys tîm bywiog a brwdfrydig o staff amlddisgyblaethol sy’n canolbwyntio ar ddatblygu a chymhwyso dulliau economeg iechyd i faterion ‘bywyd go iawn’ ym maes polisi a darparu gofal iechyd.

Ein cenhadaeth yw lleihau’r bwlch rhwng ymchwil academaidd gadarn a chyflwyno gwybodaeth ddefnyddiol i’r rhai sy’n ymwneud â gofal iechyd.