Ymchwilydd PhD

Fy nheitl PhD yw Datblygu cymunedau cefnogi dementia yng Nghymru

Fy nghefndir

Mae fy nghefndir eclectig proffesiynol wedi cynnwys addysgu, darlledu a nifer o flynyddoedd fel ymchwilydd ‘jobbing’ ar amryw o bolisi cymdeithasol a phrosiectau iechyd, tra bod yn ymddiriedolwr gweithredol o elusen gyffuriau ac alcohol. Ar hyd y ffordd, derbyniais MA mewn Iaith Saesneg o Brifysgol Leeds, ac MSc mewn Dulliau Ymchwil Gwyddor Gymdeithasol o Brifysgol Caerdydd. Ymunais â’r Ganolfan Am Heneiddio Arloesol yn 2012 fel Cynorthwyydd Ymchwil rhan-amser gan archwilio llythrennedd iechyd meddwl a chorfforol pobl hŷn, ac wedi hynny bûm hefyd yn gweithio fel rhan o dîm Cognitive Functioning and Ageing in Society (CFAS).

Fy ymchwil

Dechreuais y radd PhD, wedi ei hariannu gan ESRC, yn rhan olaf 2016, a chanolbwyntia fy nhestun ymchwil ar ddatblygiad o gymunedau sy’n cefnogi dementia yng Nghymru, gyda diddordeb mewn agweddau bio-wleidyddol a dinasyddiaeth o’r maes datblygu yma. Mae gennyf wir ddiddordeb mewn methodoleg ansoddol, ac wedi datblygu’r traethawd hir gan ddefnyddio ymarfer cyfredol a theori mewn daearyddiaeth ddynol, yn ogystal â dulliau rhyngddisgyblaethol arbrofol sy’n tynnu ar adnoddau ôl-strwythurol, llenyddol a gerentoleg gritigol.

Ar gyfer fy mhrif astudiaeth achos, gweithiais yn agos gyda chymuned benodol yn Ne Ddwyrain Cymru wrth iddi ddatblygu ei syniadau ymarferol ei hun o amgylch yr hyn y mae'n ei olygu ar hyn o bryd i fod yn gefnogol i ddementia, tra hefyd yn edrych ar y mathau sy'n dod i'r amlwg o ddinasyddiaeth gymdeithasol weithredol (bio) ymhlith y rhai y mae dementia yn effeithio arnynt, gan gynnwys ymarfer actifydd sy'n dod i'r amlwg.

Goruchwylwyr

Dr Charles Musselwhite, Dr Angharad Closs-Stevens

Cyswllt

aelwyn.williams@swansea.ac.uk 

Llun o Aelwyn Williams