Dysgwch fwy am ein myfyrwyr PhD a'r ymchwil maent yn ei wneud.

Llun o Carole Butler

Carole Butler

Gwella gofal sy'n canolbwyntio ar y person a lles preswylwyr hŷn â dementia drwy ymarfer sy'n pontio'r cenedlaethau

Mwy am Carole Butler

Llun o Maria Cheshire Allen

Maria Cheshire Allen

Cymorth cynaliadwy ar gyfer gofalwyr hŷn pobl sy'n byw â dementia yng Nghymru

Mwy am Maria Cheshire Allen

Llun Faye Grinter

Faye Grinter

Ailddiffinio terfynau proffesiynol – ymarfer sy'n canolbwyntio ar berthnasoedd wrth ofalu am bobl hŷn â dementia

Mwy am Faye Grinter

Llun o Angharad Higgins

Angharad Higgins

Hiraeth - profiad siaradwyr Cymraeg hŷn mewn gofal

Mwy am Angharad Higgins

Llun o Kate Howson

Kate Howson

Gwerthuso effaith gweithgareddau sy'n pontio'r cenedlaethau ar ddulliau gofal sy'n canolbwyntio ar berthnasoedd a deilliannau gofal mewn cartrefi gofal
Mwy am Kate Howson

Llun o Catherine Launder

Catherine Launder

Trosglwyddiadau mewn Gofal: Anghenion gwybodaeth ynghylch rhyddhau person hŷn o ysbyty

Mwy am Catherine Launder

Llun o Alex McHale

Alexandra McHale

Pwysigrwydd pobl hŷn fel cyfranogwyr ymchwil mewn treialon clinigol. (M.Phil)

Llun Joe Purden

Joe Purden

Rhith Realiti fel Offeryn ar gyfer Addysg Cleifion, i Wella Mynediad at Radiotherapi Amserol, ar gyfer Cleifion sy'n derbyn Triniaeth Canser y Fron gan ddefnyddio Radiotherapi dan Dywysiad Arwyneb
Mwy am Joe Purden

Llun o Caitlin Reid

Caitlin Reid

Deall a gwella lles emosiynol preswylwyr hŷn cartrefi gofal

Mwy am Caitlin Reid

Llun o Kelly Roberts

Kelly Roberts

Asesu’r Berthynas o Ddefnydd Bws Mantais ac Iechyd ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru

Mwy am Kelly Roberts

Llun o Laura Sheerman

Verity Walters

Pwysigrwydd Teclyn Asesiad Amgylcheddol Dan Do i Bobl gyda Dementia Ysgafn i Ganolig

Mwy am Verity Walters

Llun o Aelwyn Williams

Aelwyn Williams

Datblygu cymunedau cefnogi dementia yng Nghymru

Mwy am Aelwyn Williams