Bwriad y Rhaglen Ymchwil Canolfan Adeiladu Gweithredol (ABC-RP) yw cyfuno technolegau solar a charbon isel / sero â dylunio a gweithredu adeiladau i drawsnewid y sectorau adeiladu ac ynni. Mae'r ABC-RP yn gweithio i sicrhau bod adeiladau presennol ac yn y dyfodol yn cefnogi'r seilwaith ynni trwy gydbwyso cynhyrchu ynni adnewyddadwy, gyda'r defnydd o ynni i leihau straen ar y grid Cenedlaethol.

Mae'r Ganolfan Heneiddio Arloesol yn ymwneud â'r prosiect ABC-RP i archwilio effaith adeiladau gweithredol ar bobl hŷn. Rydym am ddeall cymhellion pobl hŷn a'r prosesau gwneud penderfyniadau ynghylch symud i gartref adeiladu gweithredol. Ein bwriad yw deall sut y gall amgylcheddau adeiladu gweithredol ddylanwadu ac addasu ymddygiadau ynni pobl hŷn a'u harferion beunyddiol. Rydym hefyd eisiau archwilio pa mor dderbyniol gymdeithasol mae adeiladau gweithredol i bobl hŷn.

Mae cynnwys ac ymgysylltu â'r cyhoedd yn ganolog i'r ymchwil. I gyflawni hyn, byddwn yn gweithio gyda phobl hŷn i ddyfeisio a chynnal yr ymchwil. Bwriadwn ddefnyddio ystod o ddulliau i gasglu data gan gynnwys arolygon, cyfweliadau bywgraffyddol, dyddiaduron, grwpiau ffocws a gweithdai.

Bydd arfarniad economaidd yn rhan o'r gwaith sy'n cael ei wneud.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Dr Charles Musselwhite

Ewch i wefan Rhaglen Ymchwil Canolfan Adeiladu Gweithredol (yn Saesneg)