Gyda 169 o staff academaidd yn Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol a phedair Canolfan ymchwil, mae ein harbenigedd yn cynnwys nifer o bynciau, gan gynnwys heneiddio, iechyd, gofal cymdeithasol, polisi cymdeithasol, busnes a datblygiad sefydliadol.  

Cynigwn gwasanaethau fforddiadwy, dibynadwy i'r cyhoedd a sefydliadau a busnesau sector preifat ar draws Cymru, ac ymhellach dros y ffin.

HURIO CYFLEUSTERAU

O'r cyfleusterau iechyd diweddaraf i ddigwyddiadau a mannau cynadledda pwrpasol, mae gennym yr adnoddau ar ein Campws Singleton, Abertawe a PHarc Dewi Sant, Caerfyrddin i ddiwallu'ch anghenion.

Ystafelloedd cyfarfod i'w hurio yng Nghaerfyrddin

Meeting rooms to hire Carmarthen

Cydweithio Busnes

Laptop

CYSYLLTWCH GYDA NI

Stephen Herrieven

Cyfarwyddwr Arloesi a Datblygu Busnes

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Prifysgol Abertawe

Abertawe

SA2 8PP

T: +44 (0) 1792 602785

M: 07807125469

E-bost