Cyrsiau Datblygiad Proffesiynol

Cyrsiau Datblygiad Proffesiynol

Astudio Gyda Ni

Bydd ein hystod eang o gyrsiau datblygiad proffesiynol a dysgu seiliedig ar waith yn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau a datblygu eich gyrfa ym maes gofal iechyd. Er mwyn sicrhau bod addysg yn hygyrch i bawb, rydym yn cynnig yr ystod eang hon o fodiwlau ar draws pob maes pwnc ar lefel ôl-raddedig.

Cysylltwch â Ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am un o'r cyrsiau datblygiad proffesiynol parhaus rydym yn eu cynnig, anfonwch e-bost atom.