Rydym yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl ar draws y byd, gyda'n hymchwil arloesol a thrwy ein gwaith gyda'r GIG, Gwasanaethau Cymdeithasol a'r sector preifat.Mae ein hystafelloedd clinigol a labordai rhagorol yn paratoi ein myfyrwyr i fod yn y genhedlaeth nesaf o weithwyr proffesiynol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, a graddedigion sy'n meddu ar sgiliau ar gyfer y gweithle gyda rhagolygon gyrfa gwych.

Ymchwil sy’n gwella canlyniadau cleifion

Mae effaith byd go iawn yn hanfodol i ymchwil yr Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Rydym yn gwella canlyniadau cleifion ac yn datrys y problemau sydd yn wynebu ein gymdeithas. Mae safon ein ymchwil wedi cael ei cydnabod unwaith eto yn REF2021, gyda 62% o’n hallbynnau ymchwil yn cael eu hadnabod i arwain y ffordd yn fyd-eang neu’n rhagorol yn rhyngwladol gydag effaith sylweddol.

Gwasanaethau Iechyd a Gofal Sylfaenol - REF2021
4th Health Studies (CUG 23)