Croeso i Hanes

Astudiwch Hanes gyda ni ym Mhrifysgol Abertawe. Nid yn unig mae staff yr adran Hanes yn ysgolheigion blaenllaw yn eu maes, maent hefyd yn ymroddedig i addysgu ac ymgysylltu â’r cyhoedd. Rydym yn gweithio gydag amgueddfeydd, cyrff treftadaeth a’r cyfryngau, ac mae ein myfyrwyr yn elwa mewn ffyrdd amrywiol, gan allu cymryd mantais o leoliadau a chyfleoedd ymchwil. 

O gyfnod y Canol Oesoedd i’r oes fodern, mae ein harbenigedd yn cynnwys amrywiaeth eang o feysydd, ymagweddau a themâu. Rydym yn ymfalchïo yn ein haddysgu o ansawdd uchel ac yn defnyddio amrywiaeth eang o ddulliau sy'n ymestyn ymhell y tu hwnt i ddarlithoedd a seminarau confensiynol. Mae ein myfyrwyr yn gwneud gwaith grŵp, cyflwyniadau, lleoliadau gwaith, prosiectau a theithiau maes. Ein nod yw sicrhau bod yr astudio mor symbylol â phosib, wrth hefyd ddatblygu sgiliau myfyrwyr i'w paratoi ar gyfer y gweithle. Dysgwch ragor am Astudio Dramor a Chyflogadwyedd a Gyrfaoedd.

Mae'r myfyrwyr hefyd yn elwa am fod ein hymchwil yn cyfeirio ein haddysgu. Mae ein staff wedi cyhoeddi ystod eang o lyfrau ac erthyglau, ac yn yr asesiad ymchwil diwethaf, Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014, roedd Hanes yn Abertawe ymhlith y 30 o adrannau Hanes gorau yn y Deyrnas Gyfunol am ansawdd ein cyhoeddiadau, ein hamgylchedd ymchwil ac effaith ein hymchwil.

Mae'r Gymdeithas Myfyrwyr Hanes yn trefnu digwyddiadau cymdeithasol ac academaidd rheolaidd. Dyma beth sydd gan ein myfyrwyr i'w ddweud.

Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud