PAM ASTUDIO OSTEOPATHI YM MHRIFYSGOL ABERTAWE?

Wedi'i gymeradwyo gan y Cyngor Osteopathig Cyffredinol, mae'r cwrs hwn yn eich galluogi i gofrestru i wneud cais am ymarfer ar raddio. Mae ein cyfleusterau o'r radd flaenaf yn yr Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cynnwys clinig osteopathig amlddisgyblaethol yn yr Academi Iechyd a Llesiant arobryn.

Mae gennym enw da rhagorol, gan ein bod yn 1af yn y DU am Feddygaeth Gyflenwol (Complete University Guide, 2024).

Eich Opsiynau

  1. Nid yw'n rhy hwyr i wneud cais trwy UCAS Extra. Ewch i'n canllaw UCAS Extra i ddarganfod sut mae Extra yn gweithio ac a allech chi fod yn gymwys i gael cyfle arall i wneud cais i'ch cwrs delfrydol.
  2. Fel arall, os ydych chi'n poeni am eich graddau sydd ar ddod, gallwch chi rag-gofrestru ar gyfer clirio nawr.

Ein Straeon myfyrwyr

Megan Nicole Wickham
Llun Megan

"Dewisais astudio ym Mhrifysgol Abertawe gan ei fod yn cynnig y cwrs yr oeddwn am ei astudio. Roedd nid yn unig yn un o'r ychydig Brifysgolion a oedd yn cynnig Osteopathi, ond roedd hefyd yn gyntaf yn y DU ar gyfer meddygaeth gyflenwol.

Roedd yn ofynnol i mi wneud blwyddyn sylfaen yn Y Coleg, Prifysgol Abertawe, ac yna integreiddio i'r rhaglen Osteopathi. Roedd cael yr opsiwn hwn ar gael yn golygu fy mod yn gallu dilyn y cwrs yr oeddwn am ei wneud, er nad oeddwn yn bodloni'r holl ofynion mynediad israddedig ar yr adeg y gorffennais fy ysgol. Roedd y ffordd o fyw y mae Abertawe'n ei chynnig hefyd yn gwneud dilyn Osteopathi ym Mhrifysgol Abertawe yn ddeniadol."

Darganfod mwy am stori Megan 

Ble gallai gradd Osteopathi yn Abertawe fynd â fi?

Pennir eich cyflog gan nifer y cleifion a welwch, a ph'un a ydych yn sefydlu eich practis eich hun neu'n ymuno â phractis sydd eisoes wedi'i sefydlu fel partner cyswllt, ond ar gyfartaledd gallwch ddisgwyl cyflog cychwynnol o oddeutu £25,000.

AWGRYMIADAU DA GAN RINA, EIN MYFYRIWR OSTEOPATHI

Mae ein myfyriwr Osteopathi, Rinal, yn rhannu ei chynghorion gorau i ddarpar fyfyrwyr sydd am astudio Osteopathi ym Mhrifysgol Abertawe...

“Gall y broses o wneud cais i’r Brifysgol fod yn broses gofidus! Er hynny, un peth rydw i wedi'i ddysgu o fy mhrofiad yw bod y bobl ym Mhrifysgol Abertawe yn gyfeillgar iawn. Mae'r staff addysgu Osteopathi mor barod i helpu a byddant yno bob amser os bydd angen help arnoch chi.

“Hefyd, mwynhewch y traethau syfrdanol sydd gan Abertawe i'w cynnig!”

Rinal Osteopathy student

Am wybod mwy?

Mae gennym ni gymaint mwy rydyn ni eisiau ei rannu gyda chi, beth am archwilio ein tudalen cwrs Osteopathi neu archebu lle ar ein diwrnod agored nesaf.