Beth yw Cydymaith Meddygol?

Mae Cydymaith Meddygol yn aelod o dîm clinigol perthynol, maent wedi'u hyfforddi fel Meddyg mewn gradd meistr ddwy flynedd ddwys, lle maent yn darparu parhad gofal, gan gefnogi Meddygon mewn ymarfer clinigol dan gyfarwyddyd Meddyg. Bydd Cydymaith Meddygol yn ymgymryd â thasgau tebyg i Feddyg gan gynnwys archwilio, diagnosis a rheoli cleifion. Bydd Cydymaith Meddygol yn dueddol o fod yn gyffredinolwr ac felly gallai dreulio ei yrfa ar draws amrywiaeth o arbenigeddau mewn ysbyty neu bractis cyffredinol.

Ein Straeon Myfyrwyr

Rabhia Khan
Llun Rabhia

"Mae sesiynau sgiliau clinigol ddydd Gwener yn gymaint o hwyl, rydyn ni'n dysgu popeth o sut i chwistrellu anesthesia (i orenau!) a thoriadau pwythau, i ddysgu prif nodweddion rhywun sy'n profi methiant y galon a'r archwiliad priodol i'w gymryd. Mae pawb yn y garfan mor gyfeillgar ac a bod yn onest mae'n swnio'n ystrydebol ond mae'n teimlo fel un teulu mawr, rydyn ni'n cynnal sesiynau adolygu rheolaidd i helpu ein gilydd. Mae'r lleoliad gwaith hefyd yn wych, mae'r bwrlwm o weithio mewn ysbyty neu feddygfa a gweld eich cleifion eich hun gyda'r oruchwyliaeth glinigol a'r cymorth yn gwneud i chi deimlo eich bod eisoes yn gymwysedig ac yn gweithio fel Cynorthwy-ydd Personol."

Darganfod mwy am Stori Rabhia

Beth mae Astudiaethau Cydymaith Meddygol yn cwmpasu?

Mae Astudiaethau Cydymaith Meddygol MSc yn ymdrin â nifer o bynciau Meddygaeth ac yn ffocysu ar y meysydd a'r sgiliau angenrheidiol i gefnogi Meddygon mewn gwneud penderfyniadau Clinigol a adlewyrchir yn y rôl allweddol y mae Cydymaith Meddygol yn ei chwarae mewn tîm clinigol. Drwy gydol y ddwy flynedd MSc gallwch ddisgwyl ymdrin ag amrywiaeth o bynciau - Sgiliau Clinigol, Cyfraith Gofal Iechyd, Ymchwil ac Ymarfer Seiliedig ar Dystiolaeth, Trais ac Ymosodedd ac Iechyd y Cyhoedd a Sgiliau Dysgu Gydol Oes sy'n hanfodol i gynnal set sgiliau clinigol cryf trwy gydol eich gyrfa.

Eisiau gwybod mwy?

Mae gennym gymaint mwy yr ydym am eu rhannu gyda chi, beth am ymweld â'n tudalen cwrs Cydymaith Meddygol, i gael golwg fanylach ar y cwrs, gofynion mynediad a sut y cewch eich addysgu. 

Am Ddarganfod Mwy am Abertawe

Ydych chi’n cael eich ysbrydoli i hyfforddi ar gyfer gyrfa yn y GIG? Treuliwch yr amser i archwilio ein campws o gysur eich cartref eich hun gan ddefnyddio ein rhith-daith, siaradwch â rhai o'n myfyrwyr cyfredol am sut brofiad yw astudio yn Abertawe a sicrhewch eich bod chi'n cofrestru ar gyfer ein Diwrnod Agored nesaf lle gallwch, yn bersonol, brofi Abertawe, ein cymuned a'n cyrsiau.