Hyfforddi Bobl Proffesiynol Yfory

Rydym yn arwain y ffordd wrth hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o weithwyr proffesiynol y GIG a Gofal Iechyd. Am bron i dri degawd rydym wedi bod ar flaen y gad wrth hyfforddi gweithlu yfory ar gyfer y GIG. P'un a ydych am ddod yn Wyddonydd Gofal Iechyd, â diddordeb mewn dod yn Feddyg, Nyrs neu Fydwraig yn Abertawe, mae dull arloesol ac ymroddiad i wella darpariaeth gofal iechyd yn ein gwneud yn fan delfrydol ar gyfer y cam cyntaf ar eich gyrfa i ddatblygu'r GIG a gofal iechyd ar gyfer ein anghenion i'r dyfodol.

Cofrestrwch nawr

Eich Cyfweliad Clirio

Mae pob Clirio yn cyfweld ymgeiswyr ar gyfer llawer o'n cyrsiau, gan gynnwys Nyrsio, Gwyddorau Gofal Iechyd, Fferylliaeth a Gwaith Cymdeithasol.

Rydym wedi creu canllaw 'tips cyfweliad' i roi gwybod i chi beth i'w ddisgwyl o'ch cyfweliad, a sut y gallwch baratoi'n well.

Awgrymiadau Cyfweliad

Dod yn …

Os na fedrwch aros am ein sgyrsiau Arddangosfa Gyrfaoedd Clinigol, mae ein Canllawiau Cyflym wedi'u cynllunio i'ch helpu chi i archwilio'r cyrsiau y tu ôl i bob gyrfa gydag atebion i gwestiynau cyffredin y mae llawer o ymgeiswyr yn eu gofyn i'ch helpu chi i ddeall mwy am y gyrfaoedd hyn, beth mae'n ei gymryd i gyrraedd yno a pha ddrysau a allai fod ar agor i chi wedi i chi gymhwyso.

Nyrsio - Sesiynau Ymgysylltu Abertawe

Rydym yn cynnal amryw o sesiynau ymgysylltu dros y misoedd nesaf, lle gall darpar fyfyrwyr Nyrsio sgwrsio â'n tîm addysgu Nyrsio am ein hopsiynau astudio, gan gynnwys ein cwrs BSc Nyrsio Oedolion rhan-amser hyblyg sydd newydd ei lansio

Archebwch nawr

Nyrsio - Sesiynau Galw Heibio Caerfyrddin

Rydym yn cynnal sesiynau galw heibio amrywiol dros yr ychydig fisoedd nesaf, lle gall darpar fyfyrwyr Nyrsio sgwrsio â’n tîm addysgu Nyrsio am y cwrs a bywyd fel myfyriwr Nyrsio ar ein campws ym Mharc Dewi Sant.

Archebwch nawr

Ffordd Amgen i Ddod yn Feddyg

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Feddyg ac astudio Meddygaeth yn Abertawe, gallai ein cyrsiau Llwybrau at Feddygaeth fod yr opsiwn i chi. Bydd ein Llwybrau at Feddygaeth yn rhoi cyfweliad gwarantedig i fyfyrwyr sy'n bodloni'r gofynion mynediad sylfaenol ar gyfer ein rhaglen Meddygaeth Mynediad i Raddedigion i astudio ein rhaglen Meddygaeth a dod yn Feddyg.

P'un a ydych am fod ag angerdd am wyddor bywyd yr hoffech ei ddilyn, nad oes gennych y cymysgedd cywir o Lefelau A, neu nad ydych wedi llwyddo i gael cyfweliad ar gyfer Meddygaeth israddedig, efallai mai ein Llwybrau at Feddygaeth yw'r cwrs iawn i chi.

Archwiliwch ein Llwybrau at Feddygaeth

Wyddoch chi?

Oeddech chi'n gwybod bod ystod o'n Cyrsiau Gofal Iechyd yn cael eu hariannu'n llawn gan Gynllun Bwrsariaeth y GIG.

Gwyddorau Gofal Iechyd
Student looking at anatomy

Mae Ymarferwyr Gwyddor Gofal Iechyd yn cyflawni rôl hanfodol wrth atal, diagnosio a thrin nifer enfawr o gyflyrau meddygol, gan gydweithio â meddygon, nyrsys a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill. Os ydych chi'n frwdfrydig iawn am wyddoniaeth a thechnoleg, ac yn ffynnu pan fyddwch yn helpu pobl eraill, gallai ein Graddau Gwyddorau Gofal Iechyd a ariennir gan Gynllun Bwrsariaethau GIG Cymru fod yn ddelfrydol i chi.

Graddau sydd ar gael:

 

Bydwreigiaeth Nyrsio Therapi Galwedigaethol Ymarferwr Adran Lawdriniaeth Gwyddor Barafeddygol

Ariannu eich gyrfa yn y GIG

Mae amrywiaeth o gyfleoedd ariannu os byddwch yn dewis astudio tuag at yrfa o fewn y GIG:

Two students in scrubs working on a patient model

Nyrsys Galw Heibio Campws Caerfyrdd

A oes gennych chi ddiddordeb mewn darganfod mwy am astudio Nyrsio ar ein Campws yng Nghaerfyrddin?

Rydym yn cynnal sesiynau galw heibio amrywiol dros yr ychydig fisoedd nesaf, lle gall darpar fyfyrwyr Nyrsio sgwrsio â’n tîm addysgu Nyrsio am y cwrs a bywyd fel myfyriwr Nyrsio ar ein campws ym Mharc Dewi Sant.

Cofrestrwch yma

Sesiwn galw heibio

14/05/2024

18:30 - 16:00 BST

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen
4 nursing students in scrubs surrounding a hospital bed with pillows

Sesiynau Ymgysylltu â Nyrsio

Oes gennych chi ddiddordeb mewn darganfod mwy am astudio Nyrsio ar ein Campws Singleton?

Rydym yn cynnal amryw o sesiynau ymgysylltu dros y misoedd nesaf, lle gall darpar fyfyrwyr Nyrsio sgwrsio â'n tîm addysgu Nyrsio am ein hopsiynau astudio, gan gynnwys ein cwrs BSc Nyrsio Oedolion rhan-amser hyblyg sydd newydd ei lansio

Archebwch nawr

Ymweliad

23/04/2024

18:30 - 20:30 BST

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen