Rhaglen i Ysgolion  - Am ddim 

Tân Tanllyd

Eleni, mae Cynllun Gwyddoniaeth i Ysgolion Prifysgol Abertawe (S4) yn gweithio gyda Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe i gyflwyno sioe wych yng Nghanolfan Celfyddydau Taliesin y mis Hydref hwn. Ymunwch â ni wrth i ni archwilio gwyddoniaeth tân. Drwy ystod gyffrous o arbrofion ac arddangosiadau anhygoel, bydd disgyblion yn gweld y triongl tân ar waith ac yn darganfod sut gall tân gael ei ddefnyddio i arddangos cysyniadau gwyddonol eraill.

Beth y mae ei angen ar dân i losgi? Ydyn ni'n gallu dechrau tân gydag adwaith cemegol? A yw pob tân yn oren? Byddwn yn ateb y cwestiynau hyn a mwy yn ein sioe Tân Tanllyd.

Mae'r sioe hon yn seiliedig ar faes dysgu ac arbenigedd gwyddoniaeth a thechnoleg y Cwricwlwm i Gymru a bydd yn canolbwyntio ar y datganiadau isod o'r hyn sy'n bwysig...

 • Mae bod yn chwilfrydig a chwilio am atebion yn hanfodol i ddeall a rhagfynegi ffenomena.
 • Mae mater a'r ffordd y mae'n ymddwyn yn diffinio ein bydysawd ac yn llywio ein bywydau.
 • Mae grymoedd ac ynni'n sail i ddeall ein bydysawd.

Bydd cynnwys y sioe'n canolbwyntio ar gamau dilyniant 2 i 4 ar gyfer y datganiadau hyn, ac felly fe'i hargymhellir ar gyfer disgyblion CA2 neu ddechrau CA3.

Nodwch fod pob sioe yn cael ei chyflwyno yn Saesneg.

Am y Digwyddiad Yma

Pryd mae’r digwyddiad?

 • Dydd Llun 24 Hydref
  • 10:00 – 11:00 (Cyfnod Allweddol 2)
  • 13:00 – 14:00 (Cyfnod Allweddol 3)
 • Dydd Mawrth 25 Hydref
  • 10:00 – 11:00 (Cyfnod Allweddol 2)
  • 13:00 – 14:00 (Cyfnod Allweddol 3)
 • Dydd Mercher 26 Hydref
  • 10:00 – 11:00 (Cyfnod Allweddol 2)
  • 13:00 – 14:00 (Cyfnod Allweddol 3)

Lle mae’r digwyddiad?

Canolfan Celfyddydau Taliesin, Abertawe

Sut i archebu’ch lle

Er mwyn archebu’ch lle, ffoniwch Ganolfan Celfyddydau’r Taliesin ar 01792 602060.