Parth yr LC - CHWARAEON AC YMARFER CORFF

Am y tro cyntaf eleni, mae gennym arddangosion rhyngweithiol am ddim i'w mwynhau yn yr LC sy’n canolbwyntio ar wyddoniaeth chwaraeon ynghyd â iechyd a lles, felly ymunwch â ni yn yr LC ar 5 Tachwedd gyda’n gwesteion arbennig - Y Gweilch, Sefydliad Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe, SoFit, Ynni Da, tîm gwyddor chwaraeon Prifysgol Abertawe ac ymysg eraill.

Mae athletwyr a hyfforddwyr o'r radd flaenaf yn defnyddio gwyddoniaeth a pheirianneg yn helaeth er mwyn gwella perfformiad a'u tebygolrwydd o ennill, archwiliwch sut mae'r corff dynol yn gweithredu drwy ddefnyddio'r technolegau a'r ymchwil diweddaraf ym maes Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff. Profwch eich cyflymder, eich cryfder, eich adweithiau a'ch sgiliau gyda sawl gweithgaredd chwaraeon i'r teulu cyfan.

Sefydliad Clwb Pêl-Droed Abertawe

Sefydliad Clwb Pêl-Droed Abertawe

Parth yr LC
Dydd Sadwrn 5 Tachwedd

Profwch eich sgiliau a gweld pa mor gyflym y gallwch sgorio gyda'n ‘speed shot’. Bydd gwobrau a i rai o’n cyfranogwyr lwcus felly beth am ymweld â'n hardal ni, byddwn ni yno drwy'r dydd

Mr FFIT

Ogi Ogi Ogi! Ydych chi'n barod i symud?

Parth yr LC
Dydd Sadwrn 5 Tachwedd

11.00 / 13.00 (45mun)  Canllaw oedran 7 - 11  

Bydd Mr Ffit yn eich ysbrydoli a'ch cymell i symud mwy a bydd yn mynd â chi trwy rai ymarferion HIIT byr wrth eich addysgu ar ei 5 ffordd o gadw'n ffit ac yn iach a beth sy'n digwydd i'n cyrff pan fyddwn ni'n gwneud hynny.

Archebwch Nawr
SoFit

SoFit

Parth yr LC
Dydd Sadwrn 5 Tachwedd

Arddangosiadau Byw
10.30 / 12.30 / 14.30  (30mun)
 
Gall ddefnyddio dŵr oer a gwaith anadl ar y cyd fod yn fuddiol i'ch iechyd meddwl, eich iechyd corfforol a'ch lles cyffredinol. Felly dewch i ddarganfod sut y gall technegau anadl helpu i ddelio â'r sioc o ddŵr oer a all yn ei dro, eich helpu i reoli straen dyddiol. 
Ynni Da

Ynni Da

Parth yr LC
Dydd Sadwrn 5 Tachwedd

Dewch ag Ynni'n Fyw gydag Ynni Da. Byddwch yn rhan o'r archwiliad gwych hwn i ynni, gallwch adeiladu ac arbrofi gydag adnoddau ynni adnewyddadwy gwych. Gall arbed egni fod yn hwyl yn ogystal a'ch cadw'n heini

Y Gweilch yn y Gymuned

Y Gweilch yn y Gymuned

Parth yr LC
Dydd Sadwrn 5 Tachwedd

Mesurwch eich grym taclo gyda 'Tackle o'meter' hwyliog y Gweilch yn y gymuned

Prifysgol Abertawe - Cyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg 

Prifysgol Abertawe - Cyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg 

Parth yr LC
Dydd Sadwrn 5 Tachwedd

Cymerwch gipolwg ymarferol ar y dillad twym a alluogir gan graffîn a ddatblygwyd ym Mhrifysgol Abertawe ac a wisgwyd gan athletwyr Olympaidd sydd wedi ennill medal aur

Prifysgol Abertawe - Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff

Prifysgol Abertawe - Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff

Parth yr LC
Dydd Sadwrn 5 Tachwedd

Profwch eich ymateb, cyflymder a chryfder gyda'r dechnoleg profi ffitrwydd ddiweddaraf gan dîm Gwyddor Chwaraeon Prifysgol Abertawe

Prifysgol Abertawe - Ysgol Seicoleg

Prifysgol Abertawe - Ysgol Seicoleg

Parth yr LC
Dydd Sadwrn 5 Tachwedd

Ydych chi erioed wedi meddwl pam ein bod ni'n gwneud y dewisiadau bwyd rydyn ni'n eu gwneud? Os felly, dewch i fwynhau rhai byrbrydau gyda ni, wrth i ni archwilio'r wyddoniaeth y tu ôl i'r hyn rydyn ni'n ei fwyta, y ffactorau a alla ddylanwadu ar ein hymddygiad bwyta, a sut y gallwn fwyta deiet iach a mwy cynaliadwy

Protecht

Protecht

Parth yr LC
Dydd Sadwrn 5 Tachwedd

Dysgwch am y system gwyliadwriaeth PROTECHT sy'n defnyddio gwarchodwr ceg ddeallus i fonitro effeithiau ar bennau chwaraewyr yn ystod chwaraeon cyswllt.

Logo Prifysgol Abertawe

Gwybodaeth bwysig

Nodwch gall y stondinau a nodwyd fod yn destun newid. Os oes gennych unrhyw sylwadau ar y wefan neu ddigwyddiadau e-bostiwch swanseasciencefestival@swansea.ac.uk