Mwy o'r Ŵyl Wyddoniaeth

Mae ‘Mwy o'r Ŵyl Wyddoniaeth’ yn parhau â’r dysgu cyn a thu hwnt i’r Penwythnos Teuluol yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ar 28 a 29 Hydref. Mae digwyddiad newydd yn cael ei ychwanegu felly gwyliwch y gofod hwn! Dysgwch am y morfil lladd godidog - yr Orca - a thynnu llun penglog maint llawn ..... a mwy !

Ymunwch â ni am gyffro a hwyl wrth ddysgu gyda'n gwesteion arbennig a chadwch eich lle isod

Dydd Mawrth 31ain Hydref

Apophis

Y Llyngyddwr Haul

Bachgen yn sgrechian

Mawrth 31 Hydref i 3 Tachwedd, 10am – 3pm
Y Ganolfan Eifftaidd, Prifysgol Abertawe, Campws Parc Singleton
£20 y plentyn am ddiwrnod
Yn addas ar gyfer oedran 6-11 oed

Ymunwch â ni ar gyfer antur Hallowe'en gyffrous yma yn ystod hanner tymor gyda gweithdy plant Y Ganolfan Eifftaidd!
Gwisgwch fel dewiniaid a duwiaid pwerus wrth i chi uno i achub y byd rhag y neidr dychrynllyd sy'n bwyta'r haul, Apophis.
Archwiliwch grefft yr hieroglifyau wrth i chi ddysgu ysgrifennu swynion hudol ar bapyrys go iawn ac adeiladwch eich crefft mummy cath eich hun i'w gymryd adref gyda chi!

Gofynnir i gwarcheidwaid ollwng plant yn y bore a'u casglu ar ddiwedd y gweithdy. Rhowch becyn bwyd i’ch plentyn.

Cadwch le heddiw!
I archebu, ffoniwch: 01792 295 960
neu ymwelwch â: egyptcentre@swansea.ac.uk.
Dim ond gyda ffurflen ganiatâd wedi'i chwblhau a thaliad y bydd archeb yn cael ei chadarnhau. 

 

 

Dyraniad Pysgodyn

Mwy o’r Ŵyl Wyddoniaeth: Calan Gaeaf

Bachgen yn dyrannu pysgodyn
11.30am & 2.30pm
Ystafell y Doc, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
£4
Oed 9+
 
Digwyddiad Arbennig yng Ngŵyl Wyddoniaeth yr Hanner Tymor
 
⁠Ymunwch â Cefnforoedd Anhygoel, i ddysgu am ba addasiadau biolegol rhyfeddol sy'n gwneud pysgodyn yn bysgodyn, wrth i ni gynnal dyraniad gwyddonol.
 
Mae hwn yn weithdy ymarferol -
 
Nid i’r gwangalon!
 
Cyflwynwyd gan Incredible Oceans – The Science and Art of Communicating about Life Below Water
 
Mae'r gweithdy hwn ar gyfer plant hŷn. Oed 9+
 
Mae'r gweithdy hwn yn defnyddio offer miniog ar gyfer y dyraniad.
 
Cynnig Arbennig – Archebwch 3 neu fwy o ddigwyddiadau â thâl i arbed 30%!
 
… Bydd deunyddiau yn cael eu darparu i bob cyfrannwr sydd â thocyn. Rydyn ni’n annog oedolion i helpu eu plant gyda’r sesiwn, ond fyddan nhw ddim yn cael eu deunyddiau eu hun.
Dim mwy nag 1 oedolyn yn cefnogi bob 2 blentyn
 
Archebwch nawr

Dydd Mercher 1 Tachwedd

The Shape of Speed

Car rasio

11am & 2pm
Lleoliad Gwyddoniaeth Oriel, Stryd y Castell
AM DDIM
Addas i bawb

Fel rhan o Ŵyl Wyddoniaeth Abertawe eleni, ymunwch â gweithdy Oriel Science "The Shape of Speed" i ddylunio model o gar er mwyn cystadlu ag eraill; gwnewch hofrenfad CD a rhowch gynnig ar ein 'car SURE', sy'n gar rasio cystadleuol ag olwynion agored wedi'i ddylunio gan fyfyrwyr Prifysgol Abertawe.

Sesiwn 1: 11 a.m. - 12 p.m.
​Sesiwn 2: 2 p.m. - 3 p.m.

Cadwch eich lle AM DDIM.

Archebwch nawr

Bywluniau o Benglog Orca

Llun penglog Orca
11.30am & 2.30pm
Ystafell Ocean, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
£4
Addas i blant dros 8 oed
 
Digwyddiad Arbennig yng Ngŵyl Wyddoniaeth yr Hanner Tymor
 
Dewch i ddysgu am anatomi, esblygiad ac ymddygiad rhyfeddol yr Orca, tra'ch bod yn gwneud llun o'n penglog Orca replica.
 
Darperir yr holl ddeunyddiau.
 
Addas i blant dros 8 oed
 
Cyflwynwyd gan Incredible Oceans – The Science and Art of Communicating about Life Below Water
 
Cynnig Arbennig – Archebwch 3 neu fwy o ddigwyddiadau â thâl i arbed 30%!
 
… Bydd deunyddiau yn cael eu darparu i bob cyfrannwr sydd â thocyn. Rydyn ni’n annog oedolion i helpu eu plant gyda’r sesiwn, ond fyddan nhw ddim yn cael eu deunyddiau eu hun.
Dim mwy na 2 oedolyn yn cefnogi bob grŵp
 
Archebwch nawr

Dydd Iau 2 Tachwedd

Natur Rywiol

CANSLO

Mwnci gyda cheg agored
CANSLO
 
7.30pm
Oriel y Warws, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
£4.50
18+
 
Mae'r panel gwyddoniaeth hwn (i oedolion yn unig!) yn datgelu’r cyfan am fyd natur, ac o’r diwedd yn rhannu’r cyfrinachau budr na welwch chi ar raglen ddogfen natur...
 
O orjis anifeiliaid i berfformiadau acrobatig yn eich gardd eich hunain, ymunwch â'n panel o arbenigwyr a darlledwyr wrth iddyn nhw ddatgelu beth sy'n digwydd ym myd natur pan nad oes neb yn edrych.
 
Mae'r sioe wyddonol ysgafn hon yn herio'r gynulleidfa i benderfynu p'un a yw ein haelodau panel yn dweud y gwir bob tro, neu p'un a oes ambell i gelwydd yn cael ei ddweud.
 
Cynulleidfa 18+
Mae biolegydd esblygol, awdur, a chyflwynydd teledu, yr Athro Ben Garrod, wedi byw ym mhedwar ban byd o’r Arctig i goedwigoedd cyhydeddol Affrica gan achub rhai o’r rhywogaethau sydd yn y perygl mwyaf yn y byd, o siarcod i forfilod, i tsimpansîaid ac orangwtaniaid.
 
Cynnig Arbennig – Archebwch 3 neu fwy o ddigwyddiadau â thâl i arbed 30%!
 
Archebwch nawr

Ar Draws Cefn y Ddraig

CANSLO

Ben Garrod

CANSLO

6pm
AM DDIM
Addas i oedolion

Mae dyn cyffredin yn cymryd ras anghyffredin.
Bu gwyddonwyr chwaraeon Prifysgol Abertawe, Laura Mason a Nick Owen, yn dilyn y cyflwynydd teledu, biolegydd esblygiadol ac ambell redwr 10k Ben Garrod wrth iddo hyfforddi a cheisio ras 380km Dragon’s Back ar draws copaon Cymru o Gonwy i Gaerdydd.
Fel cyd-wyddonydd, roedd Ben yn fodlon i gymryd rhan mewn cyfres o brofion cyn, yn ystod ac ar ôl y ras, gan gynnwys gweithrediad y cyhyrau, profion gwybyddol, a samplu gwaed ac wrin dyddiol.
Roedd yn gyfle prin i astudio effeithiau gweithgaredd eithafol ar y corff dynol.
 
Ymunwch â Ben, Laura a Nick i ddarganfod sut hwyl a gafodd a beth sydd ei angen i gwblhau her mor epig.
 
 
Archebwch nawr

Digwyddiadau'r Gorffennol...

Dydd Gwener 20fed Hydref

Floods, Sweats and Tears

Prifysgol Abertawe yn erbyn y Menopos

Logo Prifysgol Abertawe

4.30pm – 6.30pm
Canolfan Celfyddydau Taliesin, Prifysgol Abertawe
AM DDIM

Ymunwch ag amrywiaeth o siaradwyr proffil uchel yn ystod yr hydref am ddigwyddiad a ddylai fod yn gofiadwy wrth amlygu sut mae Prifysgol Abertawe'n herio'r menopos.  

Cynhelir y digwyddiad ar 20 Hydref rhwng 4.30pm a 6.30pm yng Nghanolfan y Celfyddydau Taliesin. 

Bydd Carolyn Harris, AS Dwyrain Abertawe, a Dr Louise Newson, Meddyg Teulu ac Arbenigwr Menopos sydd wedi creu cynulleidfa fyd-eang drwy bodlediad gwybodaeth am y menopos a’r perimenopos Dr Louise Newson, yn ymuno â Kate Lewis o ITV Cymru. Gyda'i gilydd, byddant yn trafod y dirwedd menopos bresennol ar draws y DU, a pham y mae'n hollbwysig i'r rhai hynny sy'n mynd trwy'r menopos gael mwy o gefnogaeth. 

Bydd Dr Aimee Grant a Dr Rachel Churm o Brifysgol Abertawe'n cyflwyno canfyddiadau eu hymchwil i'r menopos a bydd rhagor o drafodaethau ynghylch sut mae Prifysgol Abertawe'n mynd i'r afael â'r menopos drwy addysgu.  

Bydd cyfle i'r ddau gyflwynydd a'r gynulleidfa rannu straeon personol am y menopos a bydd modd ymdrin â chwestiynau drwy sesiwn holi ac ateb.  

Byddwn hefyd yn nodi sut gall y Brifysgol roi ei strwythurau cymorth ei hun ar waith i'r rhai sy'n profi'r menopos.  

Mae'r digwyddiad am ddim, ond rhaid archebu tocynnau drwy Swyddfa Docynnau Taliesin.  

Dydd Gwener 27 Hydref

Gŵyl y Gwyddorau Cymdeithasol

Lles mewn Bywyd Bob Dydd, o’r Hen Aifft hyd heddiw!

Grŵp o bobl

10:30am-15:00pm
Creu Taliesin, Prifysgol Abertawe, Campws Parc Singleton
AM DDIM
Addas i bawb

Rydym yn falch o’ch gwahodd chi i gymryd rhan mewn digwyddiad a fydd yn cael ei gynnal fel rhan o Ŵyl y Gwyddorau Cymdeithasol UKRI ar ddydd Gwener 27 Hydref 2023. Ymunwch â Phrifysgol Bangor, Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe yng Nghanolfan y Celfyddydau Taliesin yn Abertawe am ddiwrnod Cymru gyfan sy’n llawn hwyl a digwyddiadau anffurfiol a rhyngwladol ar les.

Bydd y digwyddiadau am ddim ac fe’u cynhelir drwy gydol y dydd i bobl alw heibio, ar y cyd â gweithdai am amserau penodol y gallwch chi gadw lle ar eu cyfer. Rhoddir lluniaeth drwy gydol y dydd.

Agenda a Cofrestru