Croeso i Ŵyl Wyddoniaeth Abertawe

Yr ŵyl fwyaf o'i bath yng Nghymru!

Bydd Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe'n dychwelyd ar 28ain Hydref a 2il Tachwedd 2023 yn fyw ac ar y safle, a bydd ‘Mwy o'r Ŵyl Wyddoniaeth’ yn ystod yr wythnos ganlynol.

Dyma gyda mwy na 30 o weithgareddau AM DDIM nad oes rhaid i chi gadw lle arnynt – galwch heibio i'w harchwilio! Bydd cyfle i archwilio dôl morwellt, adeiladu batri a theganau wedi'u pweru gan yr haul, darganfod sut roedd hen Eifftwyr yn mymïo eu meirw a dysgu caru cynrhon!

Bydd 15 digwyddiad y gellir cadw lle arnynt dros y penwythnos, gan gynnwys sioe ‘Swigod Enfawr’ a sesiwn ‘Gwyddoniaeth Beryglus’ wefreiddiol. Dewch i archwilio'r rîff gwrel gyda Techniquest neu gwrdd ag ‘Angenfilod Go Iawn o'r Môr’ gydag Incredible Oceans, sy'n adnabyddus am gyfathrebu am wyddoniaeth. Yr holl bethau hyn a mwy!

Mae'r hwyl a'r dysgu'n parhau'r wythnos ganlynol gyda ‘Mwy o'r Ŵyl Wyddoniaeth’, sy'n cynnwys dysgu am y morfil danheddog mawreddog – yr Orca – a thynnu llun o benglog maint go iawn.

Mae'r Ŵyl yn ymdrechu i fod yn ddigwyddiad hygyrch iawn, felly mae'n hynod boblogaidd - rydym yn argymell eich bod yn cadw lle'n gynnar ar gyfer llawer o'r digwyddiadau.

Archwiliwch ein holl ddigwyddiadau am ddim a chadwch lle ar y digwyddiadau yma.

Dyma flas o'r hyn sydd ymlaen.... 

foneddiges

Y SEFYDLIAD BRENHINOL YN CYFLWYNO... NI SYDD Â'R PŴER!

Ymunwch â'r Sefydliad Brenhinol am sioe deuluol sy'n llawn arbrofion ffrwydrol, fydd yn siŵr o roi gwefr i chi!

 
Mae Ni sydd â'r pŵer! yn edrych ar sut mae tanwyddau ffosil yn cael effaith ar ein hinsawdd, ac elfennau ffiseg a chemeg mewn storio trydan.
 
Sylwer - Mae'r sioe hon yn cynnwys synau mawr a chleciau!
Archebwch nawr
Swigod

SIOE WYDDONIAETH SWIGOD ENFAWR SAMSAM BUBBLEMAN

"Willy Wonka’r byd swigod!" - Chris Evans, BBC.
 
Samsam Bubbleman yw prif arbenigwr y byd mewn swigod sebon gyda dros 30 mlynedd o brofiad, 12 Record y Byd Guinness a chleientiaid sy'n cynnwys Lady Gaga a theuluoedd brenhinol ledled y byd!
 
Mae Sioe Wyddoniaeth Swigod Enfawr Samsam Bubbleman yn cynnwys golau, dŵr, tywydd, disgyrchiant a thriciau swigod anhygoel. Mae’r pwyslais ar ddangos fod gwyddoniaeth yn HWYL!
Archebwch nawr
Dyn a bwyd

GASTRONAUT EXTREME: GWYDDONIAETH I FRECWAST!

Antur fwytadwy fythgofiadwy gyda Gastronot y BBC, Stefan Gates.
Bydd taflu tân a bwyd, fferins rhyfedd, siocled wedi'i orchuddio ag aur, trychfilod byw, rocedi, blasau bwyd anghyffredin ac arddangosiadau treulio rhyfedd iawn!
Mae Stefan Gates yn enwog am ei sioeau gwyddoniaeth a bwyd o safon ryngwladol.
 
Sylwer - Mae'r sioe hon yn cynnwys synau mawr a chleciau!
Archebwch nawr
Cefnfor

SIOE Y MÔR

Ymunwch â ni ar daith sy'n mynd â ni o'r riffiau cwrel deniadol i'r dyfnderoedd tywyll tanodd, lle byddwn ni'n gweld pysgod sy'n goleuo yn y tywyllwch a llwythi o greaduriaid rhyfedd ar y ffordd.
Cawn ddysgu mwy am y ffordd mae ein moroedd yn newid a beth allwn ni gyd ei wneud i helpu i warchod yr amgylchedd tanddwr ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.
Sylwer - Mae'r sioe hon yn cynnwys synau mawr a chleciau!
 
Cyflwynwyd gan Techniquest
Archebwch nawr