ENNILL CYMORTH ARIANNOL A CHRYFHAU DY CV

Mae ein Hysgoloriaethau Hyrwyddo'r Dyfodol ar gael i ddeiliaid cynnig rhaglen Meistr a addysgir yn y Gwyddorau Cymdeithasol.

Mae'r ysgoloriaeth hon yn cynnig mwy na chymorth ariannol. Bydd y rhai sy'n derbyn ysgoloriaeth yn elwa o gyfleoedd i ennill sgiliau a fydd yn gwella eu gyrfa.  Anogir derbynwyr i:

  • Weithio gyda thîm marchnata'r Ysgol i helpu i hyrwyddo'r ysgoloriaethau a'r Ysgol;
  • Ymuno ag un o'r cymdeithasau myfyrwyr sy'n gysylltiedig â'r Ysgol, neu fod yn gynrychiolydd cwrs ar gyfer eu rhaglen radd;
  • Cyfrannu at ddatblygu a rheoli Canolfan Graddedigion yr Ysgol.

Rhaglenni meistr cymwys

Sut i wneud cais

Llenwch y Ffurflen Gais Ysgoloriaeth Hyrwyddo’r Dyfodol 2024.

Byddwn yn ystyried dy:

  • Gymhwysedd academaidd
  • Angen ariannol
  • Brwdfrydedd a'r cynlluniau sydd gennyt ar gyfer y dyfodol
  • Gallu a chynlluniau i gyfrannu yn ôl i'r Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw: Dydd Gwener 29 Mawrth 2024.

Ar gael i fyfyrwyr ôl-raddedig (a addysgir) o unrhyw wlad sydd â chynnig i astudio yn yr Ysgol ar gyfer Medi 2024.

Myfyrwyr y DU: Hyd at £3,000 am un flwyddyn academaidd, myfyrwyr rhyngwladol hyd at £5,000 am un flwyddyn academaidd. Didynnu'n awtomatig o ffioedd dysgu. Ni ellir ei gyfuno ag unrhyw ysgoloriaeth prifysgol arall.

Ymholiadau:

Am unrhyw ymholiadau, neu os nad ydych yn gallu cael mynediad i'r ffurflen gais ar-lein, anfonwch e-bost at
FHSS-Scholarships@swansea.ac.uk