Un o nodau’r Ganolfan Ymchwil i Ymarfer yw dod ag adnoddau ynghyd i gefnogi ymarferwyr myfyriol wedi’u llywio gan ymchwil. Mae’r Ganolfan hefyd yn anelu at wneud ymchwil yn hygyrch i ymarferwyr prysur, er enghraifft trwy ddarparu crynodebau, posteri a ffeithluniau mewn iaith syml a chlir.