Croeso

Y Ganolfan Ymchwil i Ymarfer (CRIP) yw prif lwybr y Brifysgol ar gyfer cynnal ymchwil addysgol. Mae’r Ganolfan wedi cael ei sefydlu ar adeg o ddiddordeb newydd mewn ymchwil addysgol a’r ymgyrch ar gyfer arfer sy’n seiliedig ar dystiolaeth. Wrth wneud ymchwil, mae'r Adran Addysg ac Astudiaethau Plentyndod wedi ymrwymo i werthoedd craidd y Brifysgol, sef proffesiynoldeb, cydweithio a gofal.

Mae gan y Ganolfan bedwar nod:

  1. Codi ymwybyddiaeth o newyddion a gweithgareddau'r Ganolfan.
  2. Datblygu adnoddau o ansawdd uchel i gefnogi ymchwil addysgol.
  3. Meithrin gallu ymchwil addysgol.
  4. Cryfhau partneriaethau ar gyfer ymchwil cydweithredol ac ymholiad proffesiynol.