Mae ein tîm yn cynnwys aelodau o Chwaraeon Cymru, Llywodraeth Cymru a phob un o'r wyth prifysgol yng Nghymru. Gyda'n gilydd, rydym yn creu rhwydwaith amlddisgyblaethol o arbenigwyr sy'n ymgymryd ag ymchwil sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang, ond sydd hefyd â phrofiad yn y maes drwy addysgu mewn ysgolion, hyfforddi gweithgareddau awyr agored a gweithredu strategaethau gweithgarwch corfforol. 

Yn ôl i’r dudalen hafan
man walks with granddaughter

Dewch i gwrdd â’n Bwrdd Rheoli Strategol

Dewch i gwrdd â’n Harweinwyr Ymchwil

Dewch i gwrdd â’n Cynorthwywyr Ymchwil

Cwrdd â’n harweinwyr themâu strategol