Myfyrwyr mewn cynulleidfa yn sgwrsio gyda phanel o bobl o gwmniau a busnesau sy'n eistedd y tu ôl i fwrdd ar flaen yr ystafell.

Cymorth Gyrfaoedd yn yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff

Yma yn yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff, rydym yn ymfalchïo'n fawr yn rhagolygon gyrfa ardderchog ein graddedigion.

Rydym yn y safle 1af yn y DU o ran Rhagolygon ein Graddedigion yn ôl y Complete University Guide 2019 ac mae 100% o'n graddedigion yn gweithio neu'n dilyn astudiaethau pellach o fewn 6 mis i astudio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch Graddedig 16/17).

Y cyflog cychwynnol cyfartalog i fyfyrwyr yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff, 6 mis ar ôl iddynt raddio, yw £18,000 (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch Graddedig 16/17).

Rydym bob amser yn ceisio gwella cyflogadwyedd ein myfyrwyr, drwy feithrin cydberthnasau cryf â chyflogwyr graddedigion a thrwy sicrhau bod ein myfyrwyr mor barod â phosibl ar gyfer byd gwaith.