microscopic image of red blood cells

Yn y Coleg Peirianneg a'r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff, mae gwaith ymchwil o'r radd flaenaf yn cael ei wneud mewn nifer o feysydd, gan gynnwys synwyryddion diagnostig, modelu systemau ffisiolegol gan ddefnyddio dulliau cyfrifiadurol, ffisioleg ymarfer corff, gweithgarwch corfforol plant, a moeseg chwaraeon ac atal camddefnyddio cyffuriau.

Mae ein gwaith yn ymwneud ag amrywiaeth eang o gyd-destunau, o chwaraeon elitaidd a phroffesiynol i amgylcheddau clinigol ac addysgol ac amgylchedd y cartref.

Cyfleusterau Iechyd, lles a Chwaraeon

Mae ein cyfleusterau'n cynnwys:

  • Labordy ffisioleg ymarfer corff
  • Labordy Biomecaneg
  • Pentref Chwaraeon gwerth £20m (Campws Singleton)