Lumpfish

Mae Pwyllgor Moeseg Ymchwil y Coleg Gwyddoniaeth yn darparu trosolwg strategol o faterion moeseg a llywodraethu ymchwil yn y Coleg Gwyddoniaeth ac mewn perthynas â Cholegau eraill a'r Brifysgol.

Mae holl adrannau'r Coleg Gwyddoniaeth wedi'u cynrychioli ar y pwyllgor. Yn ogystal, mae gan bob adran is-bwyllgor sy'n adolygu ceisiadau moesegol gan eu hadrannau penodol.

Cylch gorchwyl y pwyllgor yw adolygu, o safbwynt moesegol, yr holl ymchwil sy'n cynnwys cyfranogwyr dynol ac anifeiliaid* neu le nodwyd risg i'r amgylchedd (os bwriedir gwneud ymchwil y tu allan i'r DU, dylid ceisio caniatâd moesegol yn lleol, yn ogystal â thrwy Bwyllgor Moeseg Ymchwil y Coleg).

(* fel y'i diffinnir gan Ddeddf Anifeiliaid (Gweithdrefnau Gwyddonol) 2012

Eithriadau:

  • Ymchwil gan staff neu fyfyrwyr sy’n gofyn am weithdrefnau craffu moeseg ymchwil y GIG - cyfeirir ceisiadau i fyny i'r lefel hon yn ôl yr angen.
  • Ymchwil gan staff neu fyfyrwyr sy'n gofyn am graffu moesegol gan Y Corff Adolygiad Moesegol Lles Anifeiliaid (AWERB) - caiff ceisiadau eu cyfeirio i fyny i'r lefel hon yn ôl yr angen
  • Ymchwil nad yw'n cynnwys testunau dynol neu anifeiliaid* (adolygiad llenyddiaeth er enghraifft)
  • Ymchwil sy'n defnyddio data sydd ar gael yn gyhoeddus
  • Gwaith myfyrio personol ar sail ymarfer

 

Gwybodaeth bellach