Nod ein Sefydliad Ymchwil yw dod â chymuned gyfan Prifysgol Abertawe at ei gilydd ar gyfer ymchwil ryngddisgyblaethol wrth ymladd dros ddyfodol planed i'n plant.

Rydym am ddod yn arweinydd newid a'n nod yw dod â grŵp ymchwil cytbwys, cynhwysol ac amrywiol ynghyd a fydd yn parhau i weithio gyda'i gilydd i orfodi ac annog newidiadau byd-eang.

Ein Themâu Ymchwil

Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig

Mae ein hymchwil yn cyfrannu at lwyddiant y nodau penodol hyn.