Mae'r M2RI yn gymuned ymchwil amlddisgyblaethol flaenllaw sydd â chyfleusterau ymchwil o'r radd flaenaf.

Mae ein hymchwilwyr yn defnyddio technegau arbrofol a chyfrifiadol arloesol i hybu arloesedd a gwella gwybodaeth ym maes ymchwil deunyddiau a gweithgynhyrchu.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi nodau sero net y DU a hyrwyddo economi fwy effeithlon o ran adnoddau.

Ein Themâu Ymchwil

Trawsnewid Defnydd o Ddeunyddiau

trawsnewid sut rydym yn defnyddio ac yn gwerthfawrogi deunyddiau mewn cymdeithas

Materials research showing a petrie dish

NODAU DATBLYGU CYNALIADWY'R CENHEDLOEDD UNEDIG

Mae ein hymchwil yn cyfrannu at lwyddiant y nodau penodol hyn.