Yma yn y Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg rydym yn cynnig amgylchedd ymchwil cefnogol ac ysgogol sydd â chyfleusterau o ansawdd uchel sy'n denu ymchwilwyr dawnus o bedwar ban byd ac yn cyflwyno ymchwil o'r ansawdd uchaf ac effaith gymdeithasol a gydnabyddir yn fyd-eang.

Mae ymchwil ryngddisgyblaethol yn allweddol i gyflawni ein strategaeth a’n gweledigaeth ymchwil.

Dysgwch fwy am ein hymchwil isod:

Darllenwch ein Blog

Lled-ddargludyddion

semiconductor

Technoleg ac Atebion Iechyd

dna structure

Materion Gwyrdd a Newid yn yr Hinsawdd

long grass with poppy
Text ReadsNodau datblygu cynaliadwy y cenhedloedd unedig

Diddordeb mewn gradd ymchwil?

Gwybodaeth Ymchwil Ôl-raddedig

M2A EngD student with a microscope

Cysylltu â ni

Eisiau trafod ein gweithgarwch ymchwil neu ddefnyddio'n cyfleusterau?

Dyma'r ffordd orau o gysylltu â ni:

Ffôn: +44 (0)1792 295514

E-bost: fse-reception@swansea.ac.uk