Yn Gwneud Gwahaniaeth ers 1920

O ddatblygiad y Dull Elfen Finite yn Abertawe yn y 1960au i'n gwaith ymchwil heddiw sy'n troi adeiladau yn orsafoedd pŵer, rydym yn ymdrechu i'n hymchwil gael effaith wirioneddol.

Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) diweddaraf, yn 2021 mae ein cyfleusterau a’n hamgylchedd ymchwil wedi galluogi cyd-weithwyr i ymgysylltu’n rhyngwladol, gan ddyrchafu 100% o gyhoeddiadau'r adran i safon sy'n arwain y byd ac sy'n rhagorol yn rhyngwladol.  

Gyda'n canolfannau ymchwil o'r radd flaenaf a rhaglen fuddsoddi barhaus i ddarparu adnoddau a chyfleusterau rhagorol, mae'r peirianneg yn darparu amgylchedd gwych i gynnal ymchwil iddo.

Cyfleusterau Peirianneg

Mae gan y Coleg Peirianneg saith adeilad sy'n ymroddedig i ddal dros 30,000m2 o labordai a swyddfeydd peirianneg a thros £10 miliwn o offer ymchwil ac addysgu newydd.