Student speaking with companies at Employability Event

Cymorth gyrfaoedd ym maes peirianneg

Yma yn y Coleg Peirianneg rydym yn falch iawn o ragolygon gyrfa rhagorol ein myfyrwyr Peirianneg ac rydym yn y 9fed safle yn y Deyrnas Unedig ar gyfer ein Rhagolygon Gyrfa ac mae 97% o'n graddedigion yn ennill cyflogaeth neu'n cyflawni astudiaethau pellach ymhen 6 mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch 16/17).

Rydym yn ymdrechu'n barhaus i wella cyflogadwyedd ein myfyrwyr, trwy feithrin perthnasoedd cryf â chyflogwyr graddedigion a thrwy sicrhau bod ein myfyrwyr wedi'u paratoi ar gyfer y byd gwaith.