Dod ag arbenigedd i'ch ysgol.

Gallwch wella profiad dysgu eich myfyrwyr gyda'n Sesiynau Peirianneg wedi'u teilwra.

Dewiswch o sesiynau am 1 awr neu 2, lle mae ein hacademyddion yn ymgysylltu â myfyrwyr yn uniongyrchol, gan feithrin chwilfrydedd ac angerdd am beirianneg.

Gallwch rymuso arloeswyr y dyfodol yn eich ystafell ddosbarth eich hun!

GWEITHGAREDDAU GWEITHDAI PEIRIANNEG

GWEITHGAREDDAU GWEITHDAI PEIRIANNEG

GWEITHGAREDDAU GWEITHDAI PEIRIANNEG

Yn ein gweithgareddau gweithdy, bydd cyfranogwyr yn ymwneud â phynciau hanfodol fel Sero Net a Chynaliadwyedd, gan ddysgu am fentrau 'O Gachu i Gnydau' sy'n trawsnewid gwastraff yn adnoddau, gan archwilio atebion ar gyfer prinder dŵr byd-eang yn 'Dŵr i Bawb', ac ymdrochu ym myd 'Storio Ynni,' 'Cynhyrchu Ynni,' 'Rhyddhau Ynni,' 'Adeiladau Effeithlon o ran Ynni,' ac egwyddorion yr 'Economi Gylchol'. Ymunwch â ni i ddarganfod ffyrdd arloesol o greu dyfodol cynaliadwy!

SGYRSIAU AM YRFAOEDD MEWN PEIRIANNEG

SGYRSIAU AM YRFAOEDD MEWN PEIRIANNEG

SGYRSIAU AM YRFAOEDD MEWN PEIRIANNEG

Ydych chi erioed wedi gofyn ble y gall peirianneg fynd â chi? Cymerwch ran yn ein sesiynau astudiaeth achos rhyngweithiol ac arddangos byw. Dewch i ddarganfod cymwysiadau cyffrous peirianneg yn y byd go iawn, o dechnolegau arloesol i ddatrys heriau byd-eang. Gallwch ddod o hyd i'r posibiliadau diddiwedd ac ysbrydoli eich myfyrwyr i ddilyn eu trywyddion eu hunain ym myd peirianneg.