DIWRNODAU CYFOETHOGI PEIRIANNEG

Ddim yn siŵr pa fath o beirianneg sy'n iawn i chi?

Ymunwch â ni ar gyfer Diwrnod Cyfoethogi Peirianneg ar Gampws y Bae. Gallwch ymdrochi mewn un ddisgyblaeth a gweld a yw'n berffaith i chi.

Gallwch hefyd ddewis un o'r canlynol i'w gynnwys yn eich diwrnod: Sesiwn Holi ac Ateb Gofynnwch i Beiriannydd, Ysgrifennu Datganiad Personol, Sut i Gyflwyno, neu Sesiwn Gyrfaoedd a Diwydiant. 
Ar hyn o bryd mae ein diwrnodau cyfoethogi presennol wedi'u grwpio o dan y themâu canlynol:

SERO NET A CHYNALIADWYEDD

SERO NET A CHYNALIADWYEDD

SERO NET A CHYNALIADWYEDD

Y Chwyldro Adnewyddadwy
Gallwch arbrofi yn y labordy wrth gynhyrchu, storio a rhyddhau ynni a darganfod sut mae ymchwilwyr Prifysgol Abertawe ar flaen y gad yn y genhedlaeth nesaf o dechnolegau adnewyddadwy. Yna gallwch ymweld â'n Hadeilad Gweithredol effeithlon o ran ynni ar y campws i weld y cyfan ar waith.

Dŵr i Bawb
Mae peirianwyr yn gweithio ar atebion i heriau byd-eang fel newid yn yr hinsawdd. Ond sut rydyn ni'n ehangu systemau fel cyflenwadau dŵr cynaliadwy i bentrefi, cymunedau, a'r byd ehangach? Dewch i weithio yn ein Safle Beilot i ddarganfod sut mae datblygiadau arloesol yn y labordy yn cael eu cyflwyno ar raddfa fwy.

YN GRYFACH, YN DDIOGELACH, YN GYFLYMACH

YN GRYFACH, YN DDIOGELACH, YN GYFLYMACH

YN GRYFACH, YN DDIOGELACH, YN GYFLYMACH

Darganfyddwch fyd Deunyddiau Awyrofod
Dewch i ddarganfod yr egwyddorion y tu ôl i ddatblygu deunyddiau clyfar newydd ar gyfer y diwydiant awyrofod a modurol. Mae mwy i hyn na gwneud popeth yn ysgafnach ac yn gryfach; mae llawer mwy i'w ystyried, gan gynnwys gwella diogelwch ac achub bywydau o bosibl. Ymunwch â ni i ymchwilio i'r arloesedd sy'n llywio'r datblygiadau hyn.

YR WYDDONIAETH TU ÔL I'R GAMP

YR WYDDONIAETH TU ÔL I'R GAMP

YR WYDDONIAETH TU ÔL I'R GAMP

Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff
Ydych chi erioed wedi meddwl beth sy'n digwydd y tu ôl i'r llenni i gyfrannu at berfformiad chwaraeon anhygoel? Yna ymchwiliwch i ddisgyblaethau gwahanol yn ein cyfres o ddigwyddiadau 'Yr Wyddoniaeth Tu ôl i'r Gamp'. Dysgwch sut y gall ein gwyddonwyr chwaraeon eich helpu i redeg yn gyflymach, adfer yn gyflymach, cicio ymhellach a mwy.

YSGOL HAF PEIRIANNEG

EISIAU GWYBOD SUT BETH YW ASTUDIO PEIRIANNEG YN Y BRIFYSGOL?
Rydym yn cynnal ysgol haf boblogaidd ym mis Gorffennaf bob blwyddyn ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 12 sy'n ystyried cyflwyno cais i fynd i'r brifysgol. Dyma raglen breswyl sy'n cynnig mewnwelediad i'n holl gyrsiau a blas ar fywyd ar gampws prifysgol ac mae’n helpu myfyrwyr i benderfynu a yw gradd mewn peirianneg yn debygol o fod yn addas iddyn nhw.

Rhagor o wybodaeth

 

Profiadau Dysgu Diogel a Diddorol: Mae ein holl weithgareddau'n cael eu hasesu'n ofalus o ran risg, gan sicrhau amgylchedd diogel ar gyfer dysgu ymarferol. Hefyd, gall myfyrwyr Blwyddyn 12 elwa o'n bwrsariaeth deithio sydd ar gael, gan wneud ymweliadau addysgol yn hygyrch ac yn gyfoethog.