Astudio Gyda Ni

Gan astudio yn Ysgol y Biowyddorau, Daearyddiaeth a Ffiseg, byddwch yn archwilio cymhlethdodau'r byd naturiol rhyfeddol yr ydym yn byw ynddo, ond hefyd pa mor sensitif a sut mae popeth yn ein byd ffisegol a chymdeithasol yn gydgysylltiedig a gall effaith ddynol, newidiadau cymdeithasol a sifftiau amgylcheddol effeithio'n fawr arnynt.

Drwy ein graddau israddedig ac ôl-raddedig uchel eu safle, rydym yn ymdrechu ein graddedigion i ddod yn unigolion ysbrydoledig, ac i ddilyn gyrfaoedd neu gyfleoedd ymchwil boddhaus drwy feithrin dealltwriaeth ddyfnach o anferthedd ein cosmos a'n bydysawd cwantwm, neu drwy lywio sut i fynd i'r afael â'r heriau byd-eang sy'n ein hwynebu yn ein byd sy'n newid yn barhaus ar amgylchedd, lefel cymdeithasegol a gwleidyddol.

Cymerwch Olwg Ar Ein Cyfleusterau

Aerial shot of Singleton campus

Mae ein staff wedi creu cyfres o weminarau ar eich cyfer chi. Bydd ein staff yn rhoi trosolwg o’n cyrsiau i chi a chewch chi gipolwg ar eich maes pwnc a ddewiswyd. Gallwch ymuno â'n gweminarau am ddim ac maen nhw'n ffordd wych o weld yr hyn sydd gan Beirianneg a Gwyddoniaeth ym Mhrifysgol Abertawe i'w gynnig.

UN CAM YMLAEN GWEMINARAU