Mae’n bleser gennym eich gwahodd i wylio seremoni wobrwyo Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Abertawe 2023 YN FYW ddydd Iau 11 Mai, 7pm (BST).

Ymunwch â ni am ddarlleniadau o restr fer ryngwladol 2023 a chyhoeddiad enillydd eleni.

Lawrlwythwch rhaglen cofrodd y seremoni wobrwyo