Cyfres 3 - Enillwyr Blaenorol Arbennig

Croeso i gyfres 3 y podlediadau ‘Bookends’, gan gynnwys sgyrsiau ag enillwyr gwobr dylan thomas prifysgol abertawe. drwy’r cyfweliadau hyn ag awduron o bedwar ban byd, rydym yn dathlu pymtheng mlynedd o’r wobr a chan mlynedd o Brifysgol Abertawe.

Ysgrifennwyd a chynhyrchwyd y gyfres hon gan Eddie Matthews, Niall Macgregor ac Ashish Dwivedi sy’n rhan o raglen interniaeth yn Sefydliad Diwylliannol Prifysgol Abertawe.

Dr Elaine Canning

Yn y cyfweliad rhagarweiniol hwn, mae intern o'r Sefydliad Diwylliannol, Eddie Matthews, yn siarad â Dr Elaine Canning, Swyddog Gweithredol Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Abertawe.

Joshua Ferris - Enillyd 2014

Yn y bennod hon, mae intern o’r Sefydliad Diwylliannol Eddie Matthews yn siarad â’r awdur arobryn Joshua Ferris.

Rachel Trezise - Enillyd 2006

Yn y bennod hon, mae intern o’r Sefydliad Diwylliannol Ashish Dwivedi yn siarad â’r awdur arobryn Rachel Trezise.

Maggie Shipstead - Enillyd 2012

Yn y bennod hon, mae intern o’r Sefydliad Diwylliannol Niall Macgregor yn siarad â’r awdur arobryn Maggie Shipstead.

Max Porter - Enillyd 2016

Yn y bennod hon, mae intern o’r Sefydliad Diwylliannol Eddie Matthews yn siarad â’r awdur arobryn Max Porter.

Fiona McFarlane - Enillyd 2017

Yn y bennod hon, mae intern o’r Sefydliad Diwylliannol Ashish Dwivedi yn siarad â’r awdur arobryn Fiona McFarlane.

Kayo Chingonyi - Enillyd 2018

Yn y bennod hon, mae intern o’r Sefydliad Diwylliannol Eddie Matthews yn siarad â’r awdur arobryn Kayo Chingonyi.

Lucy Caldwell - Enillyd 2011

Yn y bennod hon, mae intern o’r Sefydliad Diwylliannol Ashish Dwivedi yn siarad â’r awdur arobryn Lucy Caldwell.

Guy Gunaratne - Enillyd 2019

Yn y bennod hon, mae intern o’r Sefydliad Diwylliannol Eddie Matthews yn siarad â’r awdur arobryn Guy Gunaratne.

Claire Vaye Watkins - Enillyd 2013

Yn y bennod hon, mae intern o’r Sefydliad Diwylliannol Niall Macgregor yn siarad â’r awdur arobryn Claire Vaye Watkins.

Cyfres Blaenorol