2020: Bryan Washington 'Lot'

Mae Bryan Washington yn enillydd er anrhydedd Gwobr Llyfrau Cenedlaethol ar gyfer Pobl dan 35 oed ac ef yw awdur y casgliad, Lot, a’r nofel sydd ar ddod, Memorial. Mae wedi ysgrifennu ar gyfer The New Yorker, The New York Times, Cylchgrawn The New York Times, BuzzFeed, Vulture, The Paris Review, Tin House, One Story, Bon Appétit, GQ, The Awl, a Catapult. Mae’n byw yn Houston. Gallwch ei ddilyn ar Twitter @BryWashing 
[credyd y llun i Dailey Hubbard]

'Lot' Book Cover

Crynodeb - 'Lot'

Yn ninas Houston – microcosm eang a gwasgarog o America – mae mab i fam ddu a thad Latino’n cyrraedd llawn oed. Mae’n gweithio ym mwyty ei deulu, yn hindreulio problemau ei frawd, ac yn casáu absenoldeb ei chwaer hŷn. A darganfod ei fod yn hoffi bechgyn.

Mae’r bachgen hwn a’i deulu’n wynebu cythrwfl byw ar y cyrion, ysbrydion yn torri calonau, a dewrder y galon ddynol. Mae straeon eraill yn byw ac yn ffynnu ac yn marw ar draws llu o gymdogaethau Houston yn cael eu cydblethu i ddatgelu carwriaeth gudd menyw ifanc yn ffrwydro mewn bloc o fflatiau, tîm pêl-fasged gwehilion, grŵp o wthwyr ifanc, canlyniadau Corwynt Harvey, deliwr cyffuriau lleol sy’n cymryd person ifanc o Guatemala dan ei adain, a chupacabra anfodlon.

Mae byd gwych o’r galon Bryan Washington yn neidio oddi ar y dudalen gydag egni, digrifwch, ac awydd diderfyn pobl sy’n chwilio am gartref. Gyda mewnwelediad teimladwy i’r hyn sy’n gwneud cymuned, teulu a bywyd, mae Lot yn trafod cariad ym mhob ffurf sy’n bodoli.

Datganiadau i'r Wasg

Cyfweliadau

Bryan Washington

Caiff yr ymgeisydd ar y rhestr fer ar gyfer Prifysgol Abertawe Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Abertawe ei gyfweld gan Fyfyrwyr Llenyddiaeth Saesneg, Ffion Reed a Dessie Tsvetkova. Ysgrifennwyd cwestiynau gan Ffion Reed a Dessie Tsvetkova. Mae'r myfyrwyr hyn wedi astudio casgliad straeon byrion Washington, Lot.