'Sut mae Dylan yn fy Ysbrydoli I'

Gwahoddwyd plant ysgol gynradd 8-11 oed drwy eu hysgolion i gymryd rhan yn ein cystadleuaeth DylanED i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas, sy'n cael ei ddathlu ar 14 Mai bob blwyddyn.

Gallai'r cynigion gynnwys darluniadaucerddistraeon byrionmodelau – unrhyw beth creadigol wedi'i ysbrydoli gan Dylan Thomas!

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi mai enillydd y gystadleuaeth Sut mae Dylan yn fy Ysbrydoli I oedd Dylan Price, sy'n 10 oed, o Ysgol Gynradd Danygraig. Ysbrydolwyd llun Dylan gan gerdd Dylan Thomas, The Hunchback in the Park.

Hunchback in the Park