'CYFEILLGARWCH'

Fel rhan o Ddiwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas, sy’n cael ei ddathlu ar 14 Mai bob blwyddyn, mae DylanED yn gwahoddod plant ysgol rhwng 8-11 oed i gymryd rhan mewn cystadleuaeth arbennig iawn.

Thema'r gystadleuaeth eleni oedd ‘Cyfeillgarwch’.

Gan ddilyn camre Dylan Thomas, llenor ac adroddwr straeon mwyaf blaenllaw Abertawe, mae'r gystadleuaeth yn edrych am blant ysgol rhwng 8 ac 11 oed i gyflwyno stori fer (100 gair), cerdd neu lun sy'n rhoi gwybod i ni am eu ffrindiau a'r hyn y mae cyfeillgarwch yn ei olygu iddynt. Gall ffrindiau fod yn rhai go iawn neu'n rhai dychmygol, yn gyd-ddisgyblion, yn aelodau teulu neu efallai hyd yn oed hoff anifail anwes – hoffem glywed am bob un ohonynt!

'Dylan and friends in Cwmdonkin Park' - Jeff Phillips

'Dylan and friends in Cwmdonkin Park' - Jeff Phillips

Lle 1af

Canmoliaeth Uchel