'FY HOFF FREUDDWYD'

Fel rhan o Ddiwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas eleni, sy'n cael ei ddathlu ar 14 Mai bob blwyddyn, mae ein rhaglen addysg ac ysgolion, DylanED, yn gwahoddod plant 8-11 oed i gymryd rhan mewn cystadleuaeth arbennig iawn.

Mae'r gystadleuaeth - 'Fy Hoff Freuddwyd.' -  yn seiliedig ar stori Dylan Thomas, A Visit to Grandpa's. 

Fern Hill - Jeff Phillips Art'Fern Hill' gan Jeff Phillips

Gan ddilyn yn ôl traed ysgrifennwr a storïwr enwocaf Abertawe, gofynnodd y gystadleuaeth i plant rhwng 8 ac 11 oed i gyflwyno stori fer (100 o eiriau), cerdd neu lun o'u hoff freuddwyd eu hunain.

Rhoddwyd y dasg anodd iawn o ddewis enillwyr eleni i’r beirniaid!

Cymerwch gip ar enillwyr eleni a chynigion uchel eu clod isod

Enillwyr Ychwanegol

Canmoliaeth Uchel