Ym Mhrifysgol Abertawe, mae ein cymuned yn annog arbrofi a darganfod. Dros y 18 mis diwethaf, rydym wedi dechrau adeiladu ar y sylfaen hon drwy ddatblygu ffyrdd y gall eich busnes fod yn rhan o'n cymuned yn y Brifysgol.

Os hoffech gynyddu ymwybyddiaeth o'ch brand, ymgysylltu â'r gymuned leol neu ysgogi refeniw, gallwch wella eich amcanion busnes drwy noddi ym Mhrifysgol Abertawe.

Ymunwch â ni am flwyddyn ein canmlwyddiant a bod yn bartner yn un o'r ffyrdd canlynol:

Ymchwil ac Arloesi

Research & Innovation Awards Picture

Byddwn yn diweddaru cynnwys ein tudalen 'Cyfleoedd Noddi ac Ymgysylltu' yn rheolaidd yn ystod blwyddyn ein canmlwyddiant. Ar gyfer ymholiadau noddi masnachol, defnyddiwch y botwm isod i gysylltu â ni.