Prifysgol Abertawe - Cyfraddau Cymorth Anfeddygol

Costau cymorth ar gyfer myfyrwyr a ariennir gan LMA:

(Sylwer: Dangosir cyfraddau Cymorth Anfeddygol fesul awr yn y tabl isod.)

Cynorthwywyr Cymorth Band 1Net  Cyfanswm
Cynorthwyydd
Cymorth
Ymarferol 
£15.85 £19.02
Cynorthwyydd
Cymorth
Llyfrgell
   
Darllenydd £15.96 £19.16
Ysgrifennwr £15.96 £19.16
Cynorthwyydd
Gweithdy/
Labordy
£17.05 £20.46
Tywyswr Golwg £17.99 £21.59
Prawfddarllenydd    

 

Cynorthwywyr Cymorth Uwch
Band 2
Net  Cyfanswm
Cynorthwyydd
Astudio
   
Gweithiwr
Cymorth
Arholiadau
   
Ysgrifennwr
Nodiadau â
Llaw 
£17.96 £21.56 

 

Cymorth Galluogi Arbenigol Band 3Net  Cyfanswm
Gweithiwr Cymorth
Cyfathrebu
   
Ysgrifennwr
Nodiadau
Electronig
£28.83  £34.59 
Gwasanaethau
Trawsgrifio
Arbenigol
£24.33 £29.19 
Hyfforddwr
Symudedd
   

 

Hwyluswyr Mynediad a Dysgu Arbenigol Band 4Net  Cyfanswm
Mentor Arbenigol £56.25 £67.50
Cymorth Sgiliau
Astudio Un i Un
Arbenigol
£56.25 £67.50
Cyfieithydd Iaith
Arwyddion Prydain
   
Tiwtor Cymorth
Iaith i fyfyrwyr
byddar
   
Hyfforddwr
Technoleg
Gynorthwyol