Oes angen rhagor o wybodaeth arnoch chi am ddod i'r Brifysgol?

Hoffech chi glywed gan fyfyriwr presennol am ei brofiad e?

Mae'r Gwasanaeth Cyflyrau ar y Sbectrwm Awtistig (ASC) ym Mhrifysgol Abertawe, yn cynnal digwyddiad ar gyfer pobl ifanc gydag Awtistiaeth a'u teuluoedd gyda ffocws ar bontio i'r Brifysgol.

Nid yw'r sesiwn yn gyfyngedig i'r rhai hynny a fydd yn gwneud cais i Brifysgol Abertawe, ond mae ar agor i bawb ag anhwylder y sbectrwm awtistig (ASC) a fyddai'n hoffi gwybod mwy am yr hyn i'w ddisgwyl yn y brifysgol, a sut i baratoi ar ei chyfer