Ymholiadau

Y ffordd orau o gysylltu â'r Gwasanaeth Lles ac Anabledd yw drwy e-bost gan fod hyn yn ein galluogi i gyfeirio ymholiadau i'r tîm cywir yn rhwydd: wellbeingdisability@abertawe.ac.uk 

Y ffordd orau o gysylltu â'r Gwasanaeth Lles ac Anabledd yw drwy e-bost gan fod hyn yn ein galluogi i gyfeirio ymholiadau i'r tîm cywir yn rhwydd.

Sylwer nad ydym ar agor ar wyliau banc.

Os hoffech gysylltu â gweinyddwyr ein gwasanaeth, gallwch ffonio 01792 295592. Mae ein llinellau ffôn ar agor:

Dydd Llun 09:00 - 13:00  14:00 - 15:30 
Dydd Mawrth 09:00 - 13:00   
Dydd Mercher 09:00 - 13:00  14:00 - 15:30 
Dydd Iau 09:00 - 13:00  14:00 - 15:30 
Dydd Gwener 09:00 - 13:00  14:00 - 15:30 

Peidiwch â ffonio aelodau staff unigol yn uniongyrchol oni bai bod hyn wedi’i drefnu ymlaen llaw gan y gall hyn amharu ar apwyntiadau. Ni all ein gweinyddwyr drosglwyddo galwadau ffôn chwaith, am yr un rheswm hwn. Os oes angen i chi gysylltu ag aelod penodol o staff, anfonwch e-bost atom a byddwn yn sicrhau y caiff eich ymholiad ei anfon ymlaen.